แผนการพัฒนาท่าเรือในพื้นที่ สัตหีบตามแผนการพัฒนาของ EEC 

ในพื้นที่จะมีการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ตามแผนที่ในรปูแนบ ได้แก่
- อาคารพักผู้โดยสารเรือ Ferry
- ท่าจอดเรือ Ferry
- ท่าจอดเรือสำราญ
- พื้นที่ธุรกิจ และการพาณิชยกรรม ทางเรือ
- สถานีรถไฟจุกเสม็ด(ท่าเรือสัตหีบ)
- กำแพงกันคลื่น

ประกาศจากแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เรื่องเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 331 บริเวณหน้าเทสโกโลตัส กม. 10