บริษัท จีแอตติจูด จำกัด เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับคำแนะนำด้านวิศวกรรม การคำนวณ การรายงานการขนส่ง การจัดส่งการนำเข้า/ส่งออกและการยื่นขอใบอนุญาตต่อหน่วยงานในประเทศไทย เรามีผู้คนที่มีประสบการณ์มากมายในการขอใบอนุญาตในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เราดำเนินงานด้วยวิศวกรมืออาชีพ นอกจากนี้เราคือหนึ่งในประเทศไทยที่ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานราชการเพื่อช่วยเหลือ และให้การเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าของเราเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานราชการในประเทศไทย พนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดของเราตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบัง และกรุงเทพฯซึ่งสะดวกต่อการให้บริการลูกค้าทั้งสองพื้นที่ในประเทศไทย