ทำไมเราใช้ Hydraulic Trailer ขนสินค้าแล้วยังเกิดอุบัติเหตุได้???

ดังที่เรารู้มาว่า Hydraulic Trailer ถูกออกแบบมาให้ความสามารถพิเศษ สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้คราวละมาก ๆ มีความสามารถต้าน Camber ของถนนหรือพื้นได้ ไม่ว่าพื้นจะขรุขระหรือสูงต่ำอย่างไร Hydraulic Trailer สามารถพิชิตอุปสรรคนั้นได้ แต่ถ้าหากว่า อุปสรรคนั้นเกินขีดความสามารถของ trailer หรือผู้ออกแบบการใช้งานไม่มีความเข้าใจของระบบ Hydraulic Suspension แล้วละก็ อุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้แน่นอน